ཐན་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་ཏང་སྲིད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ལས་དོན་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-07-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད