ལིས་ཁི་ཆང་འཇར་མན་གྱི་ཙུང་ལི་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་རང་འགུལ་རླངས་འཁོར་འགྲེམ་སྟོན་བྱ་འགུལ་ལ་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-07-12ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད