སྤེན་པ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བོད་ལྗོངས་འགྲེམ་ཚོགས་སྐབས་བཞི་པའི་གཙོ་དོན་གླེང་སྟེགས་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཚོ་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ།

སྤེལ་དུས། 2018-08-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད