རྒྱལ་གཅེས་འབད་བརྩོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་དར་སྤེལ་བྱས་ནས་དུས་རབས་གསར་བར་བྱས་རྗེས་འཇོག་དགོས།

སྤེལ་དུས། 2018-08-10ཡོང་ཁུངས། བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད