བོད་དབུས་གློག་ཤུགས་འབྲེལ་དྲྭའི་ཨར་ལས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་བརྒལ་གནས་ཞིབ་བཤེར་རྩིས་ལེན་ཐུབ།

སྤེལ་དུས། 2018-08-11ཡོང་ཁུངས། ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།

མཉམ་སྤྱོད