ཕིན་ལས་ཡོན་གྱིས་ཕ་ན་མའི་ཙུང་ཐུང་ལྕམ་མོ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བར་མ་ཟད་མཉམ་དུ་ཨེ་ཙི་ནད་སྔོན་འགོག་གི་དྲིལ་སྒྲོག་བྱ་འགུལ་ལ་ཞུགས།

སྤེལ་དུས། 2018-12-05ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་དྲ་ལམ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།

མཉམ་སྤྱོད